0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 41 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
 
Osmanlı Araştırmaları: osmanlı kamu ekonomisi

Bu Konuda Ara:   
[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Seçin ]
 
 


Osmanlı’da İktisadi Gelişme ve Mali Sistem


19. yüzyılda dünya ölçeğindeki iktisadi gelişmeleri sanayi devrimiyle ilişkili olarak, bu devrimin sonrasındaki gelişmeler olarak değerlendirmek gerekir. Sanayi devrimi, önce İngiltere sonra da Batı Avrupa ekonomilerini, mamul mallarda ucuz ve kitlesel üreticiler durumuna getirdi. 19.yüzyılın başlarında küçük yelkenli gemiler Akdeniz’deki yolcu ve yük taşımacılığının büyük kısmını gerçekleştirmekteydi bunun sonucu olarak büyük miktarlarda ticari faaliyette bulunmak taşımacılık kısıtı altında zorlaşmaktaydı. Yüzyılın daha sonraki dönemlerinde deniz ulaştırmacılığında buharlı gemilerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla büyük miktarlarda taşımacılık mümkün duruma gelmiştir.

Yazının Devamı

Not:


(Devamı... | Puan: 3.62)
Tanıtım: OSMANLI EKONOMİSİYLE İLGİLİ KİTAP ÖZETİ


eroluyar writes "Ben ''Emine Kıray''ın ''Osmanlıda Ekonomik Yapı Ve Dış Borçlar''adlı kitaptan bahsetmek istiyorum.Bu kitap Emine Kıray'ın Amerika'da sunduğu bir doktora tezidir(İletişim Yayınları,İstanbul 1993).Kitapta özellikle Osmanlı Devleti'ni dış borçlanmaya götüren iç faktörleri,Avrupayla ilişkileri ve bunların sonucu olarak devletin adeta bir iflasa gidiş üzerinde durulmaktadır.Kitapta 1854-1914 arası borçlanma faaliyetleri,alınan borçların ayanlarla denge kurulmasında kullaanıldığı konusu,İngiliz Hobart ve Foster'in hazırladığı 1862 tarihli Osmanlı Ekonomisi hakkındaki rapor ,Duyunu Umumiye'nin 5000 kişilik kadrosu,Osmanlı Devleti'nde birçok alanda kandini hissettiren etkisi,çeşitli bankaların kurulmasındaki rolü...vs ilgimi çeken noktalar.''Dış borçların temel nedeni merkezi otoritenin zayıflamasıdır.''görüşünü dile getiriyor.Alınan borçlar sebebiyle Avrupalıların Osmanlı Devleti üzerinde istediklerini yaptırdığına dikat çekiyor. Dili tez konusu olması nedeniyle bizim seviyemize ağır gelmektedir.(EROL UYAR)"

Not:

(Devamı... | Tanıtım | Puan: 3)
Makaleler: OSMANLI DEVLETİNDE GÜMRÜK İŞLERİ


"Lehçe-i Osmaniye" adlı kitapta "Gümrük" kelimesi, Rumca'dan alınmış ve emtiaya ilişkin rüsumun idare mahallinin ismidir diye tanımlanmış ise de, "Gümrük" kelimesinin Rumca'dan alınma olmayıp, Latince'de ticaret manasına gelen "Commercium" kelimesinden alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira, gümrük resminin ticaret eşyasından alınan bir vergi olduğu gözönüne alındığında, kelimenin manaya uygunluğu ortaya çıktığından, bu adlandırmanın esasen daha uygun bulunduğu açıktır. Fransızlar "Gümrük"e "Douane" derler. İtalyanca "Dogana" kelimesinden alınmıştır ki, Venedik ve Cenova Cumhuriyetinin Birinci Hakimi'nin ünvanı olan "Doge" adına, hazineye gelir temin etmek için, Venedik'te uygulamaya konulan verginin ismi olmuştur. Venedikliler Ortaçağ'da ticarette büyük gelişme kaydettikleri zaman, bu rüsum uygulamaya konulmuş ve giderekten "Gümrük" kelimesi, hem idarenin ismi (ism-i mekan) ve hem de verginin ismi (ism-i fiil) olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Zamanının ünlü yazarlarından Veyh'in sözlerine göre "Douane" kelimesi, gerek Farisi ve gerekse Arabi "Divan" kelimesinin aynısı olup, Ortaçağ'da Arap gümrüklerine gelen ticari emtiaya ilişkin rüsumun alınmasına memur edilen görevlilerin tamamı anlamına gelen ve "Divan" şeklinde adlandırılan bu ibarenin, o zamanki Latince'ye "Dogan"a şeklinde geçtiği ve oradan da Fransızca'ya "Douane" şeklinde geçerek, dillere yerleşmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. ( Süleyman Sudi/Mehmet Ali Ünal (Osmanlı Vergi Düzeni/Defter-i Muktesid))

Not:

(Devamı... | 40523 byte kaldı | Makaleler | Puan: 2.89)
Makaleler: MUKATAA SİSTEMİ


Hasan writes "OSMANLI DEVLETİNDE MUKATAA SİSTEMİ VE UYGULANMASI


Bütün dünya tarihi boyunca kurulmuş olan devletlerde,günümüzde de olduğu gibi, en önemli sorun ekonomik sorunlardır. Ekonomik sorunlar içerisinde de devlet hazinesinin en önemli gelir kaynağı olan vergi toplama sorunudur. Devlet adamları vergi kaçakçılığını önlemek ve adil ve köklü bir vergi sistemi gerçekleştirmek için yoğun olarak çalışmışlar ve bu tür sorunları aşmaya uğraşmışlardır. Osmanlı Devleti de bu tür sorunların ortaya çıkmasını engellemek için çeşitli devirlerde değişik usuller uygulamışlardır. Bunlardan birisi de hazineye nakit girdisi yapmak ve vergi kaçaklarını engellemek amacıyla geliştirilmiş olan mukataa sistemdir.Mukataa ve Uygulanması


Kelime anlamı kesişmek, birbirinden kesilmek demek olan mukataa, Osmanlılar’da değişik anlamlara gelmekle beraber, ekonomik bir terim olarak; devlete ait bir gelirin yıllık, peşin para karşılığında kiralanmasını ifade eder . Mukataaların gelirleri hiç kimseye dirlik olarak verilmez, geliri doğrudan divân-ı hümâyûna aktarılırdı . Mirî arazi sisteminin uygulandığı her yerde bu şekilde devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için, mukataa usulüne başvurulmuştur. Bu sistem Emeviler devrinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Selçuklu Devleti’nde de bu sistem uygulanmıştır.

"

Not:

(Devamı... | 5893 byte kaldı | Makaleler | Puan: 4.15)


Aşına İşine Eşine Sahip Çık
Türkiye'yi yönetenlerin yeterli tarih bilgisine sahip olduklarına inanıyor musnuz?

Evet
HayırSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 9539
osmanlı siyasi tarihi
[ osmanlı siyasi tarihi ]

·İstanbul işgal edilmedi, inşa edildi
·KÖSE MİHAL’İN MEZARI VE HARMANKAYA
·Tanzimat Aydınlarının Eklektizmi
·Saru Batu Savcı Bey
·İdris-i Bitlisi'den Barzani'ye!
·Domaniç Savaşı
·ENVER PAŞA
·Kostaki Musurus’tan Orhan Pamuk’a, Doktora’dan Nobel’e: Osmanlılar
·Filistin’de son dönem Osmanlı Hakimiyeti

Go To Project GutenbergBilgilerimizi Yoklayalım
Crossword
Boşluk DoldurmaOsmanlı popüler materyalizmiBad Tımes And Better Self. Defınıtıons Of Identıty And Strategıes For Development In Late Ottoman Hıstorıography (18501900)


Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.239 Saniye