Gün Görmeyen Şehzadeler
Tarih: 5.06.2002 Saat: 14:20
Konu: Osmanlı Hanedanı


Kitabın Adı: Gün görmeyen Şehzadeler
Yazarı : Nazım Tektaş
Yayın : Burak Yayınları
Baskı : Ayyıldız matbaacılık
Kapak : Burak yayınları
Tarih : Ekim 2001

Osmanlı Devletinin kurucusu Orhan Gaziden devletin sonuna kadar katledilen şehzadeleri ve bunların katledilme sebepleri anlatılmaktadır.

Osmanlı Devletinde Şehzadelerle ilgili ilk isyan denildiğinde 1385 yılı gözler önüne gelmektedir ve bu çileli yolçuluk bu tarihle başlamaktadır. Padişahlığa göz dikipte tahta varamadan can verenler anlatılmaktadır. Olaylar bizi kendi içine öyle çekmektedir ki daha tahtın ne demek lduğunu bilemeyen süt çocuklarıda mazlumlar kervanına katılmıştır. Bunlar içerisinde özellikler İsa Çelebi ve Emir Süleyman anlatılmış ve diğer şehzadeler de ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır Osmanlının bütün bu acı veren yönü detaylı bir şeklde anlatılmıştır. Öyle ki Fatih'in çıkarmış olduğu Kanun nama-i Ali Osman ile başlatılan kardeş katlinin vacip hale getirilmesi bu olayı değerlendirenler tarafından oldukça yadırganmış ve bu şehzadelerin arkasından çok göz yaşları dökülmüştür. Fakat hiç kimsenin aklına getirmediği bir nokta vardır ki: O da bir yanda Devletin bekası için uğraşan hükümdarlar diğer tarafta en yakınlarını (oğullarını, kardeşlerini, amcalarını) bu uğurda katletmek zorunda kalmışlardır. Nasıl ki bir agaçın gövdesinden dalını kopardığınızda acısını gövde çekerse yine hiç unutulmamalıdır ki bu şehzadelerin arkasından en fazla göz yaşı dökenelerde yine bunları katleden hükümdarlar olmuştur. Örneğin; 1595 de 3. Murat'ın oğulların katlinden sonra çekmiş olduğu acıları anlattığı şu beyit durumu çok güzel ifade etmektedir:
Nasiyemde Katib-i Kudret ne yazdı bilemdin
Ah kim bu gelşen-i alemde herkiz gülmedim
Belkide hükümdarların çekmiş olduğu acıları Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selimin kardeşleri Korkut ve Ahmet ile giriştikleri taht mücadelesi sonrasında kardeşlerini katline sebep olarak tahta geçtikten sonra acısını dile getirmek için söyledigi şu beyit durumu bütün gerçekliğiyle gözer önüne sermektedir.
"Neslümüzde bu bidati çıkaran
Rahmet-i Hakk' dan baid olsun"
(Bu söz değerlendirilirken Yavuz'un atası olan Fatih Sultan Mehmet' e saygısızlığı olarak değil kardeş katlinden dolayı çektiği acıları ele almak daha doğru olacaktır.)


Bu haberin geldigi yer: Osmanlı Araştırmaları
http://www.os-ar.com

Bu haber icin adres:
http://www.os-ar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=77